ЛИДЕР ВО ПРОИЗВОДСТВО Лидер во производство на преносни објекти со над 30000 клиенти, ја нуди најдобрата услуга во оваа област.
Лидер во производство.
ИЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ИСЕЛЕНИЦИ Изработен комплекс за живеење на иселеници со 189 контејнери.

modern

modular

solutions

EUROPEAN QUALITY
Transport all WORLD COUNTRIES

Copyright  2018 Inc. All Rights Reserved.

High quality products